Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 669
Limniske 665
Terrestriske 0
Marine 4
Antatt antall uoppdagede arter 11
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.