Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 139
Limniske 69
Terrestriske 70
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 36
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.