Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 147
Limniske 0
Terrestriske 147
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 753
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder