Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s-[KA·d|c],s-[UF·e|f]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[KA·d|c]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s+[KA·g|h],s-[UF·e|f]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s+[KA·g|h]
Se fler