Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·g|f]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
v, s+[KA∙h|g]
V5-C-1 svak varmkilde
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
s+[KA·f|e]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[KA∙h|g]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
s-[KA·h|g]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
s-[KA·h|g]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v