Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
m, v
T4-C-2 svak lågurtskog
m, v
T4-C-3 lågurtskog
m, v
T4-C-5 bærlyngskog
m, v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v
T4-C-9 lyngskog
m
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m
T4-C-13 lavskog
m*[NB], v
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m*[NB], v
T4-C-17 storbregneskog
m, v
Se fler