Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 1
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.