Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 308
Limniske 0
Terrestriske 308
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 31
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.