Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T13-C-10 kalkfattig fuktig grov ur
s*[UE·c|d]
T13-C-12 intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur
s*[UE·c|d]
T1-C-1 lite tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige nakne berg
s*[UE·c|d]
T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg
s*[UE·c|d]