Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 259
Limniske 0
Terrestriske 259
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 41
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.