Art Poria xylostromatoides (Berk.) Cooke

(synonym)

Art Ceriporia xylostromatoides (Berk.) Ryvarden

Populærnavn
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Vitenskapelig navn ID
    • 172101