Art Vortekjuke Polyporus rufopodex Romell

(synonym)

Art Vortekjuke Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä

Populærnavn
  • Bokmål
    • vortekjuke
  • Nynorsk
    • vortekjuke
  • Vitenskapelig navn ID
    • 63969