Art Røykkjuke Boletus fumosus Pers.

(synonym)

Art Røykkjuke Bjerkandera fumosa (Pers. : Fr.) P. Karst.

Populærnavn
  • Bokmål
    • røykkjuke
  • Nynorsk
    • røykkjuke
  • Vitenskapelig navn ID
    • 62133