Art Antrodia citrina Bernicchia & Ryvarden

(synonym)

Art Fibroporia citrina (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & Ryvarden

Populærnavn
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Vitenskapelig navn ID
    • 170943
Synonymer