Kystvannymfe.

Kystvannymfe er en utpreget kystart som er funnet nord til Nordland. Bakkroppen er svart, og begge kjønn har vanligvis en lys tegning på det åttende leddet.

Kystvannymfe Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.