Takrørlibelle.

Takrørlibelle er en meget stor, mørk art med en mosaikk av gule til blå flekker. Det er usikkert om arten forekommer i Norge.

Takrørlibelle Aeshna serrata Hagen, 1856
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.