Gulfotskogrovflue.

Gulfotskogrovflue Neoitamus socius er en nokså stor rovflue med relativt svart bakkropp. Lårene er helsvarte, mens leggene er delvis lys oransje. Arten forekommer i løvskogområder. Arten kan lettest sees mens den sitter på blader eller trestammer og soler seg. Gulfotskogrovflua finnes spredt i Sør-Norge og er stedvis meget vanlig. Den er også registrert med noen enkeltfunn fra Nordland.

Gulfotskogrovflue Neoitamus socius (Loew, 1871)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.