Tangelvelibelle.

Tangelvelibelle er en gul og svart eller grønn og svart øyenstikker som trives langs sakteflytende elver. Hannen har uvanlig kraftige, knipetangaktige analvedheng. Arten flyr på det sentrale Østlandet.

Tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.