Grønngul vokssopp.

Grønngul vokssopp Hygrocybe citrinovirens er en av artene med spiss, gul hatt. Den vokser i kulturmarksenger (naturbeitemarker, slåttemarker).

Grønngul vokssopp Hygrocybe citrinovirens (J. E. Lange) Jul. Schäff.
Creative Commons Attribution | John Bjarne Jordal | Biolog J.B. Jordal AS
Kart. Utbredelse i Norge.