Hårklokkemose.

Hårklokkemose er en svært sjelden art med få funn i Norge. Den kjennetegnes av den tynne, halvgjennomskinnelige hetten som dekker det strierte sporehuset uten peristom. Hårklokkemose er svært kalkkrevende og bør ettersøkes på åpen kalkjord i halvskygge i lavlandet.

Hårklokkemose Encalypta spathulata Müll. Hal.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.