Rødklokkemose.

Rødklokkemose er en ganske vanlig art med tydelig strierte sporehus og tungeformete blad med en mer eller mindre tydelig utløpende hårspiss. Rødklokkemose er vanligst i fjellet, men finnes også i lavlandet, særlig på eksponerte, baserike berg og blokker.

Rødklokkemose Encalypta rhaptocarpa Schwägr.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.