Blekmarihand.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Anne Elven

I konkurransen om å vere Noregs mest vanlege orkidé, dreg bleikmarihand (og begge underartane innanfor arten) klårt i land sigeren. Dei to underartane, flekkmarihand og skogmarihand, er vanlege over storparten av landet, med eit lite unnatak for Finnmark der skogmarihand er noko meir sjeldsynt. Dette er den orkidé-arten som alle som har vore litt ute i norsk natur, har sett.

Blekmarihand Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.