Elfenbenshette.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arne Aronsen
Elfenbenshette Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry
Creative Commons Attribution | Arne Aronsen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.