Muslingkreps: Bradleystrandesia fuscata.

Bradleystrandesia fuscata er både en av de flotteste og en av de mest sjeldne artene av muslingkreps i Norge. Fargene veksler mellom gult og brunt, og behåringen er svak. Arten er bare funnet et par steder utenfor Arendal.

Bradleystrandesia fuscata (Jurine, 1820)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.