Vepser: Rhogogaster.

Slekten Rhogogaster utgjøres av om lag 40 arter på verdensbasis. I Europa er det kjent rundt 10 arter. I Norge forekommer 5−6 arter. Slekten er vidt utbredt i Eurasia og Nord-Amerika.

Rhogogaster Konow, 1884
Creative Commons Attribution | Ole Jørgen Lønnve | Erik Heibo | Andreas Taeger | Biofokus | Sweco | Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg