Hvitmuslingkreps.

Hvitmuslingkreps kjennes på den karakteristiske sideprofilen og det skinnende hvite skallet. Arten er rent bunnlevende eller gravende i sedimentet. Den er svært vanlig i alle slags habitater og vanntyper over hele landet.

Hvitmuslingkreps Candona candida (O.F. Müller, 1776)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.