Pæresnøhagl.

Lamproderma piriforme er en kortskaftet, ganske mørk, (omvendt) pæreformet slimsopp som oftest har blå eller fiolette farger. Arten kan lett forveksles med Lamproderma ovoideoechinulatum. Begge er vårarter som forekommer på tynne kvister, lyng, vissent gress og lignende i snøsmeltingen.

Pæresnøhagl Lamproderma piriforme (Meyl.) Mar. Mey. & Poulain
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.