Flekksnøhagl.

Lamproderma maculatum er en skaftet, kuleformet slimsopp med metallglans og tydelige brune flekker på overflaten. Dette er en vårart som oftest er funnet på tynne grener av busker og lyng i snøsmeltingen.

Flekksnøhagl Lamproderma maculatum Kowalski
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.