Slimsopper: Lamproderma cristatum.

Lamproderma cristatum er en eggformet og oftest uskaftet slimsopp, som først og fremst kjennetegnes på sin unike sporeornamentering. Dette er en svært sjelden vårart som forekommer på tynne kvister, lyng og lignende i snøsmeltingen.

Lamproderma cristatum Meyl.
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.