Piggsporet flekksnøhagl.

Lamproderma echinosporum er en kuleformet, kortskaftet eller uskaftet slimsopp. Arten er metallglinsende, har mørke flekker på overflaten og har lange pigger på sporene. Dette er en vårart som forekommer på dødt gress og visne urter i snøsmeltingen.

Piggsporet flekksnøhagl Lamproderma echinosporum Meyl.
Creative Commons Attribution | Edvin W. Johannesen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.