F7-C-6 Anoksiske innsjø-vannmasser betinget av humusrikt vann. F7 Innsjø-vannmasser preget av oksygenmangel.