F1-C-17 Moderat kalkrike lagdelte vannmasser med komplekst fiskesamfunn. F1 Lagdelte fullsirkulerende (mono- og dimiktiske) vannmasser med fiskesamfunn.
F1 Lagdelte fullsirkulerende (mono- og dimiktiske) vannmasser med fiskesamfunn