F1-C-9 Noe kalkfattige og klare lagdelte vannmasser med middels komplekst fiskesamfunn. F1 Lagdelte fullsirkulerende (mono- og dimiktiske) vannmasser med fiskesamfunn.
F1 Lagdelte fullsirkulerende (mono- og dimiktiske) vannmasser med fiskesamfunn