F1-C-1 Svært kalkfattige og klare lagdelte vannmasser med enkelt fiskesamfunn. F1 Lagdelte fullsirkulerende (mono- og dimiktiske) vannmasser med fiskesamfunn.
F1 Lagdelte fullsirkulerende (mono- og dimiktiske) vannmasser med fiskesamfunn