L8-C-2 Kalkrik innsjøbunn av grovt organisk materiale. L8 Innsjøbunn av grovt organisk materiale.