Bløtdyr: Dendronotus lacteus.

Dendronotus lacteus er en storvokst art med smal kropp, og som kan ha stor variasjon i fargemønstre, men er ofte hvit eller lys. Dette gjør at den er vanskelig å skille fra nærstående arter. Den vanligvis lyse arten lever på grunt vann, ofte i tareskogen.

Dendronotus lacteus (W. Thompson, 1840)
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.