Trådkjølmose.

Trådkjølmose er den vanligste arten i slekta og samtidig den arten med videst økologisk amplitude. Den vokser vanligvis på trestammer, men forekommer også vanlig på berg. Arten har tydelig asymmetriske blad og rikelig med 5–6 celler lange, ovale grokorn på stengelen.

Trådkjølmose Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.