Steingullhette.

Steingullhette er en av få arter i slekta som i all hovedsak vokser på stein og berg. Den kjennes igjen på at bladene er mer eller mindre rake i tørr tilstand og at celleveggene er påfallende tykke. Den er nokså vanlig i kyststrøk nord til Lofoten.

Steingullhette Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.