Broddskeimose.

Dette er en svært sjelden art som bare er kjent fra et fåtall lokaliteter i Sør-Norge, noe som trolig skyldes at vi her befinner oss helt i ytterkanten av artens leveområde. Dette er i tillegg en art som har flere forvekslingsarter blant annet i lundmoseslekta.

Broddskeimose Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.