Fjellsnutemose.

Fjellsnuteskovlmose er en pionerart på torv- eller sandholdig jord. Den kjennes på sine små grønne til brunrøde skudd og to-flika blad med tilspissa fliker og stoloner.

Fjellsnuteskovlmose Odontoschisma francisci (Hook.) L. Söderstr. & Váňa
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.