Myrskovlmose.

Myrskovlmose er en art knyttet til myr og fuktig hei. Den kjennes på sine grønne skudd, som kan bli nesten helt svarte, samt runde blad og forekomst av stoloner.

Myrskovlmose Odontoschisma elongatum (Lindb.) A.Evans
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.