Fossegrimemose.

Fossegrimemose har sine største populasjoner i fosserøyksonen til uregulerte fosser på Vestlandet. Den kjennes på sine brunrøde skudd og dypt toflika, nesten symmetriske blad.

Fossegrimemose Herbertus stramineus (Dumort.) Trevis.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.