Hasselmoldmose.

Dette er en næringskrevende og varmekjær art som vokser i ulike skogmiljø i lavlandet i Sør-Norge. Den er nokså lett å kjenne igjen på de trinne, kraftige skuddene som ofte har lysere farge på spissene enn innenfor.

Hasselmoldmose Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.