Oremose.

Oremose har en karakteristisk bladform og vokser fuktig, gjerne ved kilder, bekker eller i sumpskog. Arten er utbredt i lavereliggende områder i et bredt belte langs kysten nord til Trøndelag.

Oremose Brachythecium novae-angliae (Sull. & Lesq.) A.Jaeger
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.