Knoppsvane.

Knoppsvane hekker først og fremst i Sør-Norge, men har i den senere tid spredt seg nordover langs kysten til Trøndelag. Den er, sammen med sangsvane, en av de største fuglene som hekker i Norge og er lett kjennelig på sin store hvite kropp og røde nebb med en «knøl» ved basis.

Knoppsvane Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789)
Creative Commons Attribution | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.