LA-TI-I-A-25 Slakt til småkupert ås- og fjellandskap med bart fjell over skoggrensen.