Kvinand.

Kvinanda er en vanlig hekkefugl i store deler av Norge, men mer sparsomt i Nord-Norge og på Vestlandet. Den foretrekker innsjøer og stilleflytende elver i skogsområder. Hannen har grønnsvart hode med en utpreget hvit flekk ved nebbrota. Hunnen har grålig kropp og brunt hode. Kvinanda er vanlig å se vinterstid i kystnære strøk i Sør-Norge. Den dykker etter føde, som ofte utgjøres av akvatiske insekter, skjell og krepsdyr.

Kvinand Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.