Smalkorstroll.

Lys på over- og undersiden. Overside med spredte, enkeltvise pigger som er ganske glatte og koniske. Sikk-sakk-formet rad av pigger (carina) langs midten av hver arm. Adambulakralen med en markant pigg per plate, og med gripetenger rundt. En vanlig art i Norge.

Smalkorstroll Leptasterias muelleri (M. Sars, 1846)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.