Slåttegresshoppe.

Slåttegresshoppe er en middels stor art med meget variable fargetegninger. Arten er særlig vanskelig å skille fra gråbrun markgresshoppe. Arten foretrekker varme lokaliteter, gjerne litt skrinne, sørvendte skråninger. Den finnes i Sørøst-Norge og langs Sørlandskysten.

Slåttegresshoppe Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.