Snøbinnemose.

Snøbinnemose er en liten til mellomstor art som vokser i mørkegrønne til brunaktige løse matter eller tuer på fuktig til bløt silikatholdig jord, i hovedsak i fjellområder.

Snøbinnemose Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G.L.Sm.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.